Kyna (9)

Sản phẩm 51-150
178 D1 street Binh Thanh Ho Chi Minh

pv (Chức vụ nhỏ)  

team kĩ thuật với dev bên này như thế nào vậy m.n

kyna kyna đã   3 tháng trước

Team dev giờ gộp chung vô với tech team của Navigos (vietnamworks) rồi, team nhỏ thôi nhưng anh em chơi cũng thân.