KiKai Tech (3)

Sản phẩm 1-50
Số 1/259 Vĩnh Hưng Hoang Mai Ha Noi

Hải  

tao đây ^^

xin việc (xin việc)  

ai có thể cho em nhận xét ở đây như thế nào được không ạ

Trunks đã   8 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Kim đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Dev cùi bắp (Dec cùi)  

Môi trường trẻ, chủ yếu sinh viên đi làm parttime. Vào công ty thì training một khóa học trước sau đó làm dự án nội bộ rồi làm outsource cho nước ngoài