Kiến Guru (222)

Sản phẩm 151-300
District 3, Ho Chi Minh

Review nổi bật

Ẩn danh  

Chào anh chị, đặc biệt là phòng MKT.
Em không biết phòng anh chị lên kế hoạch thế nào mà cứ làm xong lại đổi, chốt xong lại thay làm dưới đây chứ cuối tuần chạy deadline cắm mặt. Nếu mỗi lần chạy deadline có hiệu quả thì Em ko nói, lần nào cũng fail chết mẹ mà ko bao h thay đổi được cái tầm nhìn hạn hẹp,ngu muội của mình.
Anh cường-leader ơi,xét về năng lực chuyên môn thì thực ra cả cái công ty này và dàn lãnh đạo cũng thấy- ANH KHÔNG CÓ NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN. Nhưng anh cứ gật đầu là anh có,rồi anh nhận về cho lính anh làm,hơi buồn cười anh nhỉ? Xong anh đâm người này người kia như đâm trâu mổ bò. Em ở ngoài nhìn thôi cũng ngán ngẩm dùm.

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói quá đúng

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Leader mà bị nhân viên đánh giá là không có năng lực chuyên môn thì thôi rồi lượm ơi =))

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Review nhảm nhí, dislike

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Em Quin nè anh

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Coi lại cách ăn ở đã   2 tháng trước

Sao không bỏ luôn 5 đô xoá luôn post này mà để cho một mình leader này on top hứng nghiệp vậy mấy anh mấy chị?

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Gì chứ thằng cha này ba phải lắm. Chuyên bợ đỡ sếp với dìm đồng nghiệp.

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh  

Để kể về công ty này cho nghe. Nếu sáng suốt thì ĐỪNG CHUI ĐẦU VÀO CỨT!

Nghiệp ở công ty này thì đéo bao giờ hết nên review sơ sơ cho các bạn
1. CEO-HHL
Cái tên nói lên tất cả. Chị HL Hãm L như chính cái tên. Chị thích là làm, đéo cần nằm trong kế hoạch vẫn làm, mọi plan thay đổi liên xoành xoạch chỉ theo ý kiến cá nhân của chị. “ CHỊ KHÔNG THÍCH”. Nhân viên có phải chạy deadline đội cứt lên đầu ngày cuối tuần chị cũng đéo quan tâm. Hỏi ý kiến nhân viên chán chê rồi chung quy lại chị vẫn quyết theo ý mình.
Nói chung để bà này lãnh đạo sớm muộn công ty cũng sập
2. COO-NTH
Đỡ hơn là biết lắng nghe nhân viên và khá thân thiện. Vì chưa tiếp xúc nhiều nhưng thấy bảo nóng tính.
3. ACADEMIC LEADER - NHN
Phải nói là xây dựng được công ty như thế này không thể thiếu dàn COCC hùng mạnh mà đây
... Xem thêm là matu của CEO. Mọi câu chuyện đều sai cho đến khi con malo này đi kể với CEO thì bùm, tất cả biến thành đúng. Chuyện mình đéo tự giải quyết mà phải gọi chị cả vào giọng oan ức:”Chị ơi nó bắt nạt em”. Và dĩ nhiên, nó ghét ai thì người đó cũng trở thành tầm ngắm của CEO luôn. Cái nào tốt đẹp nó vơ hết vsof mình, chuyện xấu lỗi sai thì đổ tại nhân viên tắc trách. Mang tiếng là Leader khối học thuật mà sai chính tả tè le hột me. Ngu như bò.
Còn sáng suốt thì ĐỪNG VÀO

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

chuẩn chỉ đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

GammAF đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

That right đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Nói hay lắm!

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

CON CƯNG CỦA CEO  

Đúng là con cưng của chị CEO. Tất cả review về con người mang tên NGUYỄN HỒNG NGỌC đều được xoá sạch sẽ.
Thay mặt công lý, em xin chia sẻ một chút halo về con người này.
Hình như bà nay có mặt từ ngày đầu thành lập công ty nên không thể phủ nhận những thành quả “ tích cực” mang lại. Nhưng nếu tích cực là 1 phần thì tiêu cực chắc đéo bao giờ kể hết.
Mang tiếng ACADEMIC ***RECTOR chính tả còn sai,qc bài lỗi rồi đổ tại GV vs Production. Đúng kiểu “ chị chỉ thử các em xem các em có biết lỗi sai không”. Đm chị 1 tiếng.
Lỗi của mình người ta nói thì khóc lóc, cc CEO khắp mọi mặt trận để được bảo vệ. Ngọc thì có bao giờ sai đâu,lúc nào Ngọc cũng đúng. Và khi Ngọc lên tiếng về lỗi của các phòng ban khác thì 1 là general,2 là group nào đó mà chắc chắn phải có CEO ở trong đó.
Bài đã lên app dạy,đã
... Xem thêm lên facebook, nhưng vẫn sai. Thế là qc kiểu đéo gì?
Chuyên môn của mình đéo lo, cứ thích sân si đến chuyện người khác??? Đm chị tiếng thứ 2.

Tái bút: Đừng có hãm l** nữa chị.

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like


Ẩn danh  

Ai vào đây thì chuẩn bị tinh thần với đội ngũ HR, C&B đồ nha. Toàn dân thượng đẳng, trịch thượng, thái độ lồi lõm. Nhắn tin chat thì cứ gọi là cái nết bị chó gặm cũng không quá đâu. Một hồi chúng nó lại vào cmt của t chửi cho coi. Ăn thua lắm chứ bộ tưởng hả :))

Hihi  

TAO LÊN ĐÂY CHỈ ĐỂ NÓI 1 CÂU: NGUYỄN HỒNG NGỌC - ACADEMIC ***RECTOR ƠI SỐNG SAO ĐỂ CÁI NẾT CÁC ĐỨC NHA CHỨ KHÔNG AI ƯA CHO NỔI ĐÂU. DÒNG KÉM SANG NHẤT CÁI CÔNG TY. DẠO NÀY VẪN ĐI MÉC CEO LINH HL ĐỀU CHỨ HẢ =))

Ẩn danh (nhân viên quèn)  

công ty này như cái ổ tạp nham, sản phẩm giáo dục mà sai lỗi chính tả, đáp án sai tùm lum, chính sách bán hàng như đa cấp, nhân viên ra vào như cái chợ, thích ai thì giữ, không thích thì cho nghỉ không cần biết lý do. bắt sale ra ngoài đứng phát tờ rơi, 2-3 ngày bán không được thì tiễn dzong, không trả 1 đồng cơm cháo nào. MKT, nhân sự kéo nhau nghỉ cả phòng. vậy là đủ hiểu dàn lãnh đạo như thế nào rồi ha

GỬI CHỊ HỒNG NGỌC  

Chị Ngọc ơi sao chị kém sang vậy chị? Hẳn là lần này lội từng cái review để trả lời luôn :))))))))))))))))))))) Chị cảm thấy oan ức vậy sao không lội hết 10 mấy trang review người ta nói về mình để mà trả lời lại từng cái? Chị có biết tại sao nhân viên của chị lẫn đồng nghiệp chị đều chỉ phản ánh về chị và chị Hoàng Hà Linh không? Sao không chịu nhìn lại mình mà còn quay cắn ngược lại bảo người khác hèn hạ bẩn tính? Kêu góp ý thẳng mặt hả? Có nghe không, có tiếp thu không hay lại tiếp tục uốn éo ngụy biện? Bao nhiêu người team Content ra đi vì chị rồi? Nguyên team MKT cũ ra đi thì là vì không chịu nổi CEO chị của chị đó chị, cá mè 1 lứa hết càng nói càng chả ra gì. Thay vì thời gian đi trả lời review thì dành đó nhìn lại bản thân đi chị. Chị tốt đẹp thì người khác đâu có bức xúc đến... Xem thêm vậy.

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Review nhảm nhí, dislike

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Chị Ngọc vào dislike hả chị :))))

Ẩn danh  

Thấy cái cmt bên dưới nghe có vẻ bức xúc ghê. Rõ ràng, ai không thuộc cánh tay trái phải của chị ceo hoặc chị NGUYỄN HỒNG NGỌC thì đành cút xéo cho chợ nó đỡ đông, ở lại các chị lại phải đóng vai thân thiện tử tế lắm. May là t cũng sắp đc chim cút khỏi nơi đây rồi

Chào em Ngọc.  

Em Nguyễn Hồng Ngọc bữa giờ thấy im hơi lặng tiếng tưởng sau bão dân chửi (đúng) đã tu tâm dưỡng tính được phần nào, nhưng hôm nay Marketing Leader mới xuất hiện là em lại lộ mặt mất dạy, tỏ vẻ, thể hiện. Em và bè lũ Kỹ năng sống của em thích làm marketing vậy sao không nộp đơn qua hẳn bên đó đi mà cứ ung dung ngồi đạp chân lên công việc của nhau vậy em? Sống phải để đức em nhé còn không cút mẹ em đi đừng có làm ngành giáo dục.

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Có điều muốn nói thì nói thẳng mặt ra chứ mắc gì lôi lên đây chửi rủa vậy? Cũng hèn hạ và rẻ rách không kém mà làm như mình cao sang. Trước mặt thì im im mà sau lưng thì sủa vậy đấy à? Nhắm làm việc với nhau được thì tiếp tục còn không thì nghỉ đi. Nhìn tấm gương của toàn team MKT cũ mà noi theo ấy, không gắn bó được nữa thì nghỉ, chứ ở lại mà cứ thích đi đâm chọt không ra thể thống gì cả.

Chị của em Ngọc đã   Một tháng trước

Em ơi người ta cố gắng làm tốt còn em thì sống tệ sao em không nghỉ việc đi mà bảo người khác không làm được với em thì nghỉ? Càng nói càng ngu em nhé.

Ẩn danh  

Nguyễn Hồng Ngọc, em gái thích lên top đêm nay nữa đúng không em? Em bớt sống chó, sống biết điều lại để cho Marketing Lead mới còn được sống và cống hiến đúng tài năng của người ta nhé. Đừng quen thói thể hiện ta đây là con cưng CEO rồi vung vẩy shit xung quanh.

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Chó chê mèo lắm lông!

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Chó hay mèo cũng là loài 4 chân hết thôi em ahihi

Gửi Nguyễn Hồng Ngọc (Đủ để phê bình sự mất dạy. )  

Cô Nguyễn Hồng Ngọc, tôi cảnh cáo cô ăn nói cho cẩn thận đừng có bản tính mất dạy ăn vào trong máu rồi muốn nói gì nói. Hôm nay tôi cảnh cáo ở đây, có bỏ tiền *** thì cũng không xóa được sự mất dạy nổi tiếng của mình đâu cô gái. Lặp lại lần nữa, cô là thứ mất dạy nhất tôi từng làm việc, nên biết mình bao nhiêu tuổi và đang nói chuyện với những ai.

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Phê bình cảnh cáo thì đi mà nói trước mặt chứ lên đây viết làm gì? Nhắm làm không lại nên thích đi nói sau lưng vậy à?

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Đúng rồi chị Ngọc comment ở trên ơi, hèn với giả tạo không bằng chị nên mới không đối mặt cãi tay đôi với chị được đó, thẳng tính thì sao tay đôi với giả tạo được nên phải lên đây giải tỏa bức xúc thôi.

Ẩn danh  

Hình như bút xoá hiệu Nguyen Hong Ngoc lại trở lại rồi các bạn. Nói bao nhiêu cũng ko chừa cái nết ngu xuẩn

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Nay có bút xoá hiệu em gái số 2 nữa nha bạn gì ơi

Ẩn danh  

Thề luôn chưa thấy HR nào như cái HR kiến guru. Thiếu chuyên nghiệp. Thái độ lồi lõm với người khác. Ăn miếng trả miếng. Đanh đá bốp chát lại. Đọc cmt thì thấy HR cũng cay cú đi phản dame khắp nơi nó phèn ghê chứ. Xong hỏi gì về quy định quy chế các thứ công ty HR kiểu y nhà nước mô hình cáu gắt nhát gừng. Nói chung nhà dột từ nóc dột xuống chẳng chỗ nào nó khô 😂

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

người k có tiếng nói  

Mình đã từng đi làm nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều loại người, xã hội cũng có mà văn phòng cũng có, nhưng chưa thấy nơi nào có những loại LEADER hai mặt sống chó như cái công ty này.cảm giác như là bị tâm phần phân liệt,đa nhân cách ấy :)) sáng nói A chiều đã nói B rồi cơ =))) mở mồm ra 1 câu Leader 2 câu Leader nhưng mà xem là sống và làm việc có ra cái dáng vẻ của 1 LEADER không =)) 2 mặt, sống chó, đâm sau lưng.... =)) ôi vãi l*n :)) sống như thế cẩn thận sau này gặp báo ứng đấy *** à :))
các em sv mới ra trường hoặc các bạn, các anh, các chị đang có ý định xin việc vào đây thì mình xin khuyên các bạn quay đầu ngay còn kịp nhé.

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một tháng trước

nói anh Cường hả em híhí? :)))

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh (Nhân viên quèn)  

Chú Sáu ngày mai bị đuổi việc rồi. Quá thương cho chú. :(

Công ty keo kiệt, bủn xỉn. Leader không có tâm, không bảo vệ lợi ích nhân viên trước sự bóc lột. Đồng nghiệp thì chia bè kéo phái, đấu đá lẫn nhau vì những chuyện như shit.

Nói chung là thật sự thất vọng!!!!

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

.... đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã đề nghị xóa ❌   Một tháng trước

Hết hợp đồng không tái ký thì sao gọi là đuổi việc hả bạn? Năm ngoái chú Sáu chân ướt chân ráo lên SG chú Khỏe giới thiệu vào Kiến được train làm quay phim, 2 tháng học việc chưa được lương, leader bỏ tiền túi trả lương chú Sáu 2 tháng để có tiền trang trải sao không thấy bạn nói vậy hay bạn không biết? :))) Có cần đưa số điện thoại kêu chú Sáu ra confirm không bạn? Nói như đúng rồi.

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Review nhảm nhí, dislike

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Xàm lông quá má. Giờ này còn lên đây gây war, mà còn tung tin tào lao.

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Nói team nào không biết chứ nói team Production TPHCM mà đuổi việc nhân viên là thấy sai sai rồi pa. Người đăng review này nếu là team khác thì đang lên đây gây chia rẽ nội bộ, còn nếu là team Production thì thâm tâm you tự hiểu các leader trong này đối với mọi người như thế nào nha bích-chy.

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Review nhảm nhí, dislike

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Má nào ở đâu giờ này còn lên đây giả nhân giả nghĩa vậy trời? Đọc nghe nhức nách quá! Thèo lẻo đơm đặt thì cũng phải đúng người đúng chuyện nha má.

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Mấy pợn ở trên còm mên buồn cười quá lúc pa lúc má.

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Thấy xàm rồi đó.

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Thất vọng vì công ty keo kiệt bủn xỉn quá hả vậy trả lại bánh trung thu công ty biếu tặng nhân viên đây đừng có tung tăng xách về bạn gì đó ơi :))). Thất vọng quá 1 là năng lực tốt thì qua công ty khác tươi sáng hơn, 2 là năng lực kém không dám đi đâu thì ngồi lì ở đây rồi suốt ngày lên mấy chỗ này đâm chọt đi, đừng lo làm việc cho công ty phá sản, rồi xem lúc đó thất nghiệp có vui hơn không.

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Đit-lai thôi khỏi nói nhiều.

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Review nhảm nhí, dislike

Em gái chị Hồng Ngọc - Em Hường Ngốc  

Chị gái đáng yêu của em, chị ăn nói dễ thương như cái nết của chị vậy đó. Dạo này chị còn thích cc CEO vào tất cả các mail, group chat, hay tất tần tật cái gì chị k xử lí được và thích được bênh k chị. Khổ mang danh leader có quyền mà không đi được cái đường cho nó ra hồn mà cứ kéo kéo CEO vào. Công nhận chị CEO cũng rảnh thật nên cái công ty nó mới như zị nè chị uiiiii. À chị nhớ check chính tả trong app kĩ vào chị nhé, nhiều lúc muối mặt lắm chị hihi.

Nhân viên quèn đã cũ đã   2 tháng trước

Ủa tưởng bị nói quá đã hết cc CEO rồi. Giờ vẫn chứng nào tật nấy hả chị Ngọc? Chị lì vcl luôn đấy ạ

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Review nhảm nhí, dislike

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Cô bé lang thang (Chưa)  

E đang định đi phỏng vấn vị trí nhân viên tư vấn tại trường, e có nên đi k mn

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Em thích mạo hiểm phiêu lưu thì em cứ đi

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Thích thử thách bản thân thì cứ vào đi em :)

Ẩn danh  

Ngày xưa lúc đầu thấy công ty hoành tráng lắm. Thuê cả Viruss về quảng cáo, nghe bảo định thuê Sơn Tùng mà mắc quá ko chịu chi, bây giờ Tùng núi dành cho Esla rồi Này thì kí cl nhé

Ẩn danh đã   3 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like