Khánh Võ Garden (1)

Sản phẩm 11-50
15 Song Hành Tân Hưng Thuận Quận 12 Hồ Chí Minh

Ẩn danh  

Công ty hay cái chợ, thích thì trừ điểm, thích thì đuổi
Bầu trời drama, ai nịnh được thì tốt thôi
Sếp chỉ thích người già thôi nên trẻ đừng nghĩ có được niềm tin
Mùng 5 trả lương mà còn đi giữ them của người ta 5 ngày lương nữa. Luật nào được giữ lương, Hợp đồng thì không kí, bảo hiểm không đóng mà thử việc phải báo trước 5 ngày, chính thức báo trước 1 tháng,
Chính sách không rõ ràng thích làm gì thì làm, nay nghĩ ra cái này mai nghĩ ra cái khác,
công ty toàn người nhà con cháu, PPMar biết chạy ads mà gáy như gà
Lương thì bèo nghỉ việc gì trả 65%