KFC Vietnam (4)

Sản phẩm 1000+
01 Bạch Đằng Tan Binh Ho Chi Minh

Ẩn danh (Dev quèn thoai)  

Cũng tạm nhưng có vài thành phần ngu mà cứ tỏ ra mình giỏi. Haizzzz

Ẩn danh (Nv)  

Quản lí vô lí

Ẩn danh  

Môi trường chuyên nghiệp, công việc rõ ràng và có hướng dẫn, được đào tạo bài bản

Mức lương còn hơi thấp và quy trình làm việc còn dài dòng