Kem Tràng Tiền (1)

Sản phẩm 151-500
35 Tràng Tiền, Hà Nội

Ẩn danh (Bảo Vệ)  

Công ty max chán, sếp như thằng dở thiểu năng. Mấy đứa ưu nịnh thì ở lại, bọn làm tốt thì nghỉ mẹ hết