Katalon (18)

Outsource

culi (Quản lí sản phẩm)  

Công ty vốn bên Mĩ. Nhân viên chủ yếu bên này, có vài người cấp cao bên Mĩ. Lính lác thì khá là vui vẻ với nhau. Công việc cũng khá thách thức. Nếu bạn thích làm việc thì học thêm cũng nhiều. Lương thì ở mức trung bình khá. Sếp chính (COO hay giám đốc gì đó) bên Việt Nam thì hay ép lương, chính trị, chèn ép người không theo phe mình.

Ẩn danh đã   6 tháng trước

Đúng, cha COO toàn chiêu trò

Tèo đã   6 tháng trước

Hễ ai làm tốt mà không theo phe COO là bị đẩy mà.

Ẩn danh đã   6 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like