Katalon (18)

Outsource

Ẩn danh  

Mình xin review team product với ạ. Mà range lương vị trí PM/PO trong này như nào vậy? Nghe dân tình kể có vẻ thấp...

Ẩn danh đã   7 tháng trước

tầm hơn 2k

Ẩn danh đã   7 tháng trước

Không biết phải 2k thật ko, hồi đó (mới năm ngoái) trả senior BA 1k, PM 3 năm kn 1k....