Katalon (18)

Outsource

Ẩn danh (Culi)  

Mình vô được 6 tháng, COO thì ngoài miệng nói "Anh không có ý định đuổi việc em" nhưng thực tế giao task rất mơ hồ, không rõ cụ thể muốn gì, deal lương cực thấp, dùng bonus để đánh tráo market rate, nhưng khi cộng bonus vào thì vẫn ko bằng mức trung bình, cái này lỗi mình tin lời hứa của COO sẽ review lương dựa trên contribution. Nhưng team vào thì đúng nghĩa chưa có gì luôn, BI ko, tài liệu kĩ thuật clarify các workflow cũng ko. Ok mình cũng thông cảm hồi trước chạy nhanh quá không nghĩ đến prepare resource to scale up, nhưng tuyển người ngoài vào rồi cũng không support gì. Mà COO rất hay hứa, và dùng PR material để sugar coat expectation gap. Bạn nào xác định long term career, hoặc môi trường để phát triển chuyên môn thì ko nên vào, còn muốn practice politics skill thì welcome.

Ẩn danh đã   8 tháng trước

Cha COO toàn hứa lèo

Ẩn danh đã   8 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Katalon first generation đã   8 tháng trước

review chân thực nhất mình từng thấy

Ẩn danh đã   7 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   7 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   5 tháng trước

Review nhảm nhí, dislike

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

nhân viên quèn đã nghỉ việc đã   3 tháng trước

COO ở đây có mỗi ông Uy chửi thì ghi rõ ra luôn đi bro