Katalon (18)

Outsource

OOO  

Công ty lương thấp, đấu đá nội bộ, vắt kiệt sức lực của nhân viên

Katalon first generation đã   10 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Dev đã   7 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like