Katalon (18)

Outsource

Ẩn danh (HR Manager )  

Reviews trên xác nhận đúng nhé, HR rất rất thiếu chuyên nghiệp, là một thằng non choẹt người Trung Quốc vp tại Singapore, pv online tiếng Anh, hỏi những câu lan man, rồi lại hỏi "are you married" rất thiếu chuyên nghiệp. Thái độ kinh khỉnh lúc đầu sau bị mình vặt lại thì tỏ vẻ "ta đây không cần trả lời". Nói suốt 30p xong nó chê cty cũ mình nhỏ nên kinh nghiệm quản lý không nổi cho cty nó, thế thôi mình tự kết thúc cuộc pv cho đỡ mất tg 2 bên, sau nó email yêu cầu mình đánh giá người pv này, ơ ko rảnh, NEXT.