Katalon (18)

Outsource

Hr  

Phỏng vấn như quần què. Công ty văn hoá siêu local, không tôn trọng ứng viên, bè phái chính trị, nói vài câu đã biết năng lực kém rồi, không muốn tuyển ngưởi giỏi hơn mình.

SuperMan đã   10 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   7 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Dev đã   7 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   6 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like