Karros Technologies (4)

Sản phẩm 1-50
02 Hồng Hà Tan Binh Ho Chi Minh

Ẩn danh  

Team làm việc thoải mái, giờ giấc cũng như môi trường linh hoạt. Không bắt buộc từ 9am - 5pm, làm ở nhà cũng được. Tất cả nhân viên được trang bị Macbook Pro/laptop mới. Dự án sử dụng công nghệ mới như Kafka, Nifi, Serverless (AWS Lambda), ReactJs, Swift, v.v... Làm việc với môi trường tiếng Anh, có cơ hội nâng cao khả năng Anh ngữ vì được luyện cả ngày.
Team không có khái niệm OT. Giờ giấc linh hoạt, mọi người tự quản lý công việc của mình.