Kaopiz Sofware (62)

Dịch vụ 51-150
54 Tố Hữu Nam Tu Liem Ha Noi

Dev (quèn)  

Chế độ du lịch nghỉ mát 1 năm/lần, nhưng lại gộp vào năm sau. Năm sau chắc gì đã còn làm với nhau. Rất k hài lòng
Các công ty khác nếu k được đi sẽ chi trả 1 phần vào lương.

Dev đã nghỉ việc 1 thời gian đã   2 năm trước

Cái này mình thấy theo số đông thôi bác, nhưng mình cũng không thích cách xử lý như thế này lắm, và đấy là lý do tên mình như vậy