Kaopiz Sofware (62)

Dịch vụ 51-150
54 Tố Hữu Nam Tu Liem Ha Noi

Sắp Join (Dev Cứng)  

Không liên quan nhưng đọc comment thấy toàn mấy thánh chê việc công ty không reply khi tạch.
Thời của tui như vậy là điều bình thường.
Gửi mail chúc mừng thì dễ chứ viết cái mail từ chối nó khó cực kỳ, như kiểu viết giấy báo tử ấy. :))

Ẩn danh đã   3 năm trước

Review nhảm nhí, dislike

Ẩn danh đã   3 năm trước

Review nhảm nhí, dislike

Ẩn danh đã   3 năm trước

Review nhảm nhí, dislike

Ẩn danh đã   3 năm trước

Review nhảm nhí, dislike

Ẩn danh đã   2 năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

phỏng vấn xịt kaopiz đã   2 năm trước

Review nhảm nhí, dislike

Ẩn danh đã   2 năm trước

Review nhảm nhí, dislike

Ẩn danh đã   2 năm trước

Review nhảm nhí, dislike

Ẩn danh đã đề nghị xóa ❌   2 năm trước

Review nhảm, xoá giùm!
thế tử k báo à?