Kaopiz Sofware (62)

Dịch vụ 51-150
54 Tố Hữu Nam Tu Liem Ha Noi

Easy (Dev)  

Công ty pv mà đéo hồi âm là biết như nào rồi. Bất lịch sự vcl, chẳng coi người khác ra gì thì vào làm nó cũng vắt kệt sức, coi như công cụ. Thế thôi. Nên chim én nơi khác.