Kaopiz Sofware (62)

Dịch vụ 51-150
54 Tố Hữu Nam Tu Liem Ha Noi

Ẩn danh (Dev quèn)  

Mình vừa phỏng vấn ở đây 2 tuần, bài test khá khoai về giải thuật, mặc dù tạch nhưng vẫn nhận dk thư thông báo kết quả & cảm ơn của HR. Có lẽ phía công ty đã có sự thay đổi. Ghi nhận !!!

Ẩn danh đã   4 năm trước

Dễ vc. Vãi cả khoai. Bạn kém thế.

Ẩn danh đã   4 năm trước

Pv có kiểu hỏi đánh lừa nhé. Ae nào tỉnh bật lại đk ngay

Ẩn danh đã   4 năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

dev cùi đã   3 năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like