Kaopiz Sofware (60)

Dịch vụ 51-150
54 Tố Hữu Nam Tu Liem Ha Noi

A (Bcxyz)  

Công ty chuyên nghiệp vcl !!!!!!!!!!!

Ẩn danh đã   3 năm trước

Chuyên nghiệp lắm. Trước khi đi pv đéo thèm gọi trước. Chỉ gửi mail. Rồi pv xong bảo có gì tổng hợp sau thông báo. Nào ngờ Đéo !!!