Kaopiz Sofware (60)

Dịch vụ 51-150
54 Tố Hữu Nam Tu Liem Ha Noi

?? (??)  

Cả một công ty to mà có cái kết quả phỏng vấn trượt hay đỗ cũng không gửi gmail thông báo . thiếu chuyên nghiệp còn chưa biết làm việc như thế nào

Ẩn danh đã   4 năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

dev đã   4 năm trước

Khi bạn muốn apply công ty nào, thì đầu tiên hãy nhìn vào HR và ban lãnh đạo công ty đó, sự tử tế đến từ việc thông báo mail kết quả hay không, con trọng con người hay không? Đỗ thì thông báo - không đỗ cũng không apply cho người ta. Khá thất vọng về công ty này

Ẩn danh đã   4 năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Comtor đã   3 năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like
Chuẩn luôn bác ơi, công nhận to thật mà nhân sự chán quá

Ẩn danh đã   3 năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 năm trước

Tập làm quen với lũ đi bác. Bay giờ công ty nào chả vậy

phỏng vấn xịt kaopiz đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like