Kaii Soft (2)

Outsource

hí hí (QC)  

lương cao nha mọi người :3 :3

Ẩn danh (Anno)  

Ưu: Công ty nhận data bên Hàn Quốc về anno. Kĩ thuật và HR có tâm, hỗ trợ nhanh, làm việc online.
Nhược: Lương siêu bèo, 3D anno được 150đ/box, hợp đồng trừ 10%. Task không phải lúc nào cũng có. Trả lương bắt đăng kí tài khoản ngân hàng Wooribank (app như c**). QC là tuyển mấy đứa chăm làm lên. Check task theo QC nên hên xui vkl, đứa cho pass đứa không mặc dù vẽ cũng một kiểu. Một số đứa QC feedback như bố đời, giao tiếp không chủ ngữ vị ngữ, chê bai này nọ.

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Không được để vụ này chìm, :D :D