ITviec (68)

Sản phẩm 1-50
60 Nguyen Van Thu District 1 Ho Chi Minh

Memme (Dev)  

Để CV thì đéo bao giờ đến tay HR. 1 cái mail tự động của công ty apply cũng đéo thấy. Gửi CV chỉ tổ mất thông tin, span gọi cho vay, quảng cáo, mail rác,… vailon