ITviec (68)

Sản phẩm 1-50
60 Nguyen Van Thu District 1 Ho Chi Minh

Ẩn danh (Còm dạo)  

Một trong số ít các web tuyển dụng cho phép đánh giá công ty. Các gương mặt thân quen trên này như Bosch, Hitachi, Momo đều bị đánh giá thấp trên đó. 2 3 sao không thiếu gì

Với mình thì thế là công tâm, dĩ nhiên chả thể để đánh giá bừa phứa như trên này được, nhưng có mấy web nào cho phép nhận xét như vậy? :v