IT4GO (7)

Sản phẩm 51-150
Thanh Khe, Da Nang

Hihi (Hehe)  

Hi, ko ngờ cty mình từng làm cũng ở trên đây, sếp và mọi người vui vẻ hoà đồng, khách hàng nc ngoài chủ yếu, tuy chi làm vài tháng nhưng cảm ơn những ngày tháng ở IT4GO.