IT4GO (7)

Sản phẩm 51-150
Thanh Khe, Da Nang

Ẩn danh (PN)  

Cảm ơn a Tú đã tài trợ chi phí, nơi thực tập và làm việc cho các bạn PN khó khăn trong nhiều năm, thấy a chuyển team hướng sang marketing có hơi buồn nhưng chúc a Tú và team ngày càng phát triển ạ, hy vọng gặp lại a trong ngày không xa :)