INTERTOUR VIỆT NAM (1)

Sản phẩm 151-300
115 Nguyễn Thái Bình District 1 Ho Chi Minh

Thảo (Nhân viên quèn mà bị xếp nhiều việc, lương rẻ mạt)  

Khỏi nộp CV nha! Sếp nam thì đa nghi, sếp nữ thì ăn học ít, thủ quỹ thì thảo mai, trưởng phòng thì tham lam, họ là bốn chị em ruột nên tất nhiên suy nghĩ quản lý kiểu kinh doanh hộ gia đình, 4 cái camera chạy bằng cơm soi mói.

Thui đã đề nghị xóa ❌   2 tháng trước

Review nhảm, xoá giùm! Ok fine