Inspectorio (18)

Sản phẩm 51-150
The Galleria Metro 6 Office Tower,59 Hanoi highway District 2 Ho Chi Minh

am_checking (am_checking)  

trước khi vào cty thì ae nên đi học 1 lớp diễn viên điện ảnh.

Bạn Quang giấu tên  

Có anh chị nào cho em xin rờ víu về cty này với ạ

Ẩn danh  

Phúc lợi tốt và nhiều hoạt động ngoại khóa cho nhân viên
good planning và payment. Không bắt OT đột xuất