Inspectorio (18)

Sản phẩm 51-150
The Galleria Metro 6 Office Tower,59 Hanoi highway District 2 Ho Chi Minh

Abb (Senior)  

Công ty này có thèn khùng Châu chi thiện, thang này mà làm TA là biết cty sao roi

Ex-dev đã   Một tháng trước

Nghe nói cũng vừa bị đuổi khỏi công ty trong danh sách 8 người đợt này.