Inspectorio (18)

Sản phẩm 51-150
The Galleria Metro 6 Office Tower,59 Hanoi highway District 2 Ho Chi Minh

ahihi.jpg (osin)  

Mới làm mà cảm thấy càng làm càng chán. Ae nghỉ nhiều. AE mới vào nên xác định tư tưởng bào là chính.

Đừng màng thế sự. Có survey anonymous ae cũng đừng tin và nên làm vì nghe mấy người đi trước nói Security được thuê chỉ để có nhiệm vụ investigate danh tính của ae có ý phản động. vcl

spy anywhere, anytime, anyone. Tốt nhất là đừng chia sẽ gì khi được rủ đi nhậu.

Ngoài trừ Carlos thực sự có tâm ra thì mấy thằng sếp nước ngoài thì khen ở bên ngoài, còn bên trong thì chửi :D nên được thì cũng đừng có tin=))