Inspectorio (18)

Sản phẩm 51-150
The Galleria Metro 6 Office Tower,59 Hanoi highway District 2 Ho Chi Minh

Hỏi QA team và Lương QA (chuẩn bị deal lương)  

các thím làm ở đây cho mình hỏi team QA ở đây có giống studio không ? ý mình là có nhiều diễn viên không ?
Với cả cho mình hỏi là lương QA được 3k không, sợ deal cao quá lố mất.
Mình hơn 8 Năm Kinh nghiệm bao gồm Automation cho E2E testing, API Testing, Manual testing, Performance... nói chung cái gì liên quan đến test đều làm đc hết.