IMT Solutions (11)

Dịch vụ 151-300
57 Bau Cat 4 Tan Binh Ho Chi Minh

ko tên (ko biết)  

họ toàn xạo thui... mình xin vi tri khac roi dụ qua sale... thấy ko dc rồi tu choi...dung vao ton thoi gian

Ẩn danh đã   4 tháng trước

trời, mai mình đi pv vị trí Automation test nè