IMT Solutions (11)

Dịch vụ 151-300
57 Bau Cat 4 Tan Binh Ho Chi Minh

Ngày offer (Pv)  

Cty như cục cức đưa offer cho ng ta rồi xong hai ba ngày sau bảo không nhận nữa cay chưa

Ẩn danh đã   10 tháng trước

bạn tuyển vô vị trí nào vậy

Ẩn danh đã   6 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like. T cũng thế cay vc. Cty thế đủ hiểu hay hứa lèo, thất hứa rồi