IMT Solutions (11)

Dịch vụ 151-300
57 Bau Cat 4 Tan Binh Ho Chi Minh

Null (null)  

Công ty nộp CV không thèm rep 1 câu là đã nhận hay chưa. Nộp mấy chỗ cty khác toàn rep trong vòng 6 tiếng. Nhân sự bên này không biết có làm việc không