IMT Solutions (11)

Dịch vụ 151-300
57 Bau Cat 4 Tan Binh Ho Chi Minh

Ẩn danh  

Môi trường làm việc OK dành cho các bạn mới ra trường và người muốn công việc của mình ổn định

Không có bãi xe
Đôi khi ở lại để làm, tùy khách hàng có thể phải làm hơi trễ và nhiều hơn, nhưng sẽ không tính OT