IMT Solutions (11)

Dịch vụ 151-300
57 Bau Cat 4 Tan Binh Ho Chi Minh

bat cong (toi ac)  

công ty làm product, nên chú trọng chất lượng sản phẩm,,,
vị trí QC ngang hàng với Dev (nếu không muốn nói là cao hơn Dev)
lương QC >= lương Dev..
tăng lương khá chậm,,, trung bình tăng 400-600k/năm (loại A).
vì vậy hãy deal lương cao khi mới vào...
nếu không chỉ 1 năm là các bạn đòi ra đi thôi.
QC mới ra trường nên deal 9Tr.

p/s: riêng Dev nữ nếu được lòng giám đốc người Nhật (hay đến nhà ổng chơi game) thì sẽ đc tăng cấp chóng mặt.