ILA Viet Nam (2)

Dịch vụ 1000+
146 Nguyen Dinh Chieu District 3 Ho Chi Minh

Lu (Nv)  

Cty ổn, sếp tốt , tuy nhiên mt nhiều drama. Luyện tập TA rất tốt nha, đãi ngộ ổn, có tổ chức du lịch cho nv này nọ. Nói chung rất tốt, tuy nhiên sức b cống hiến cho cty ph đổi lại. Thường xuyên overtime là chuyện bth, bỏ bê gia đình hay k có tgian cho bản thân là bth. Làm việc có áp lực, sẽ học hỏi được nhiều kn. Lương trả đúng cuối tháng.