ILA Viet Nam (3)

Dịch vụ 1000+
146 Nguyen Dinh Chieu District 3 Ho Chi Minh

Lu (Nv)  

Cty ổn, sếp tốt , tuy nhiên mt nhiều drama. Luyện tập TA rất tốt nha, đãi ngộ ổn, có tổ chức du lịch cho nv này nọ. Nói chung rất tốt, tuy nhiên sức b cống hiến cho cty ph đổi lại. Thường xuyên overtime là chuyện bth, bỏ bê gia đình hay k có tgian cho bản thân là bth. Làm việc có áp lực, sẽ học hỏi được nhiều kn. Lương trả đúng cuối tháng.

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Đúng vc phần drama

Ẩn danh đã   15 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like