IIG Vietnam (14)

Sản phẩm 51-150
538 Cách Mạng Tháng 8 District 3 Ho Chi Minh

Ẩn danh  

Môi trường làm việc cực kỳ gò bó, không khác gì công ty nhà nước. Tệ!!!