IIG Vietnam (14)

Sản phẩm 51-150
538 Cách Mạng Tháng 8 District 3 Ho Chi Minh

Ẩn danh  

Lương thấp, phù hợp nh bạn muốn ổn định sớm nhưng cuối tuần hay phát sinh công việc, có đi làm t7, môi trường ko ổn, ko chuyên nghiệp.