iDealogic (15)

Dịch vụ 51-150
268 To Hien Thanh, Ward 15, Dist.10, HCMC District 10 Ho Chi Minh

Hạc giấy (Việt nam)  

HR trả tiền chặn hết bình luận vì tuyển hoài ko có người . Ai vào làm được mấy tháng dọt hết

Nhân diên đã đề nghị xóa ❌   Một năm trước

tào lao nhé, không có vụ này