Hspace Company Limited (2)

Sản phẩm 11-50
20/5 Tân cảng, quận Bình Thạnh, Tp.HCM

Ẩn danh (Fesher)  

Cty startup đầu vào dễ => lương bèo và bóc lột (bắt làm cả thứ 7), leader tech kém, PM 1 ông non trẻ, 1 ông bợ đích sếp, sếp ảo tưởng. Té gấp

:> (hehe)  

Công ty tốt, lương không cao lắm nhưng môi trường làm việc vui. Tiếc là không gắn bó được lâu nhưng vẫn có những kỉ niệm ở đây.