Houze Group (1)

Sản phẩm 1-50
District 5, Ho Chi Minh

Người tiên phong (Manager)  

Sản phẩm công ty làm không dựa theo các mong muốn người dùng. Sản phẩm công nghệ làm ra toàn ép người dùng phải dùng theo. CTO của Houze thì lúc nào cũng cứ cho rằng sản phẩm mình là nhất trong thị trường, bên mình góp ý thì không bao giờ nghe.