Home Credit Vietnam | PPF (23)

Sản phẩm 1000+
20 Nguyen Dang Giai (Next to Sai Gon Bridge) District 2 Ho Chi Minh

Tao là tao (chỗ cao lắm)  

HR làm ăn như shit,apply, chờ nó priority theo số năm kinh nghiệm, rồi tự động reject người trẻ tuổi hơn không lý do, méo biết con mẹ gì về kĩ thuật, "anh full stack mà công ty em tuyển FE nên e nghĩ anh không phù hợp" ahihi

Ex-HR đã   10 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like