HOIIO (9)

Sản phẩm 1-50
40 Phạm Ngọc Thạch District 3 Ho Chi Minh

Trinh Thai Sieu (Dev)  

Mình đã làm ở đây 4 năm, công ty mọi thứ đều tốt:
- Công việc tốt
- Đồng đội tốt
- Sếp tốt
- Đãi ngộ tốt
- Chính sách tốt