HOIIO (9)

Sản phẩm 1-50
40 Phạm Ngọc Thạch District 3 Ho Chi Minh

Ẩn danh  

Công ty luôn khuyến khích học hỏi và áp dụng những công nghệ mới, qui trình mới. Nhiều người là du học sinh master từ nước ngoài về, nên có sense về world class company.

Công ty không có OT. Mỗi người tự handle công việc của mình.