Hello Health Group (1)

Sản phẩm 1-50
Ho Chi Minh

people_interview (Dev)  

Công ty có vẻ ngon, công nghệ mới làm product về lĩnh vực y tế bên sing. Khi phỏng vấn , có 2 tech lead ra phỏng vấn có vẻ là giỏi nhưng thái độ thì không chấp nhận được . Hỏi thì không rõ ràng khó hiểu khi ứng viên trả lời thì lại cười cợt cắt ngang thái độ không tôn trọng . Có thể skill mình còn kém nhưng dù gì cũng phải tôn trọng người nói. Văn phòng thì đẹp nhưng tòa nhà cũ xuống cấp, bãi giữ xe chặt trội