Heineken Hanoi Brewery (2)

Sản phẩm 301-500
203 Han Viet Hai Ba Trung Ha Noi

Nv con ghẻ (Mers quèn)  

Ban đầu vô cty lớn thấy rất hoành tráng. Chế độ của sale cực kì ưu đãi!
Tuy nhiên cùng kí với cty t3 Spiral nhưng kênh PC thì chế độ ưu ái vl ra. Còn kênh Mers thì vứt xó, vui thì trả lương trễ, không vui thì không đóng bảo hiểm mà vẫn trừ tiền đều đều mấy tháng!
Còn gì bất ngờ hơn nếu bạn thai sản, cty rất tử tế không đuổi mà bắt bạn tự nộp đơn xin nghỉ việc để đưa người mới vô thay vị trí luôn!!!!!!