Heineken Hanoi Brewery (2)

Sản phẩm 301-500
203 Han Viet Hai Ba Trung Ha Noi

Li (Nv)  

Công ty đãi ngộ tốt, lương tháng 13 cực kì cao. Tuy nhiên đầu vào cũng rất khắt khe.