Hệ thống giáo dục IMAP (366)

Sản phẩm 301-500
Ha Noi

Ẩn (Quèn )  

đọc mấy đánh giá 1* đúng phết, lai rai vài cảm nhận cho những tấm chiếu mới. Cty hộ gia đình nên nàm theo cảm hứng đúng cái kiểu sứ mệnh truyền cảm hứng. hứng gì nàm đó, sở thích làm nên chính sách lương thay đổi theo sở thích, thích gì nàm đó, miễn có tiền bỏ thêm túi là nàm. ai vào nàm lâu không phải vì giỏi việc mà giỏi chịu đựng. Đừng tin mấy cái giá trị lõi lõi gì đấy mấy người hay lói lên vì lói cho vui thôi chứ tham nắm, cái cách đối đãi với nhân viên và đưa chính sách mới nà cốt lõi ná ,Hài nhất vụ trải nghiệm khách hàng ai cũng biết kiểu, cái tham muốn đồ ngon nhưng phải hàng rẻ như chợ, muốn trải nghiệm woa tiết kiệm quá, muốn nhân viên cống hiến nhưng nhận lương ít thôi hài vãi lzzzzz
Lời khuyên mới ra trường nên vào luyện tinh thần, để sau lày đi thấy chỗ nào cũng tốt hơn chỗ đây
... Xem thêm kinh nghiệm và giỏi thì không nên, có vào sẽ sớm đi thôi, chứ công ty hộ gia đình không trọng người giỏi,trọng ai giỏi nịnh và giỏi nghe lời bất chấp thôi.
Thân quèn tôi cũng chưa trải qua hoàn cảnh nào gớm như thế lày, cứ tưởng ngon ngờ nào sống trong chăn với biết chăn có rận, sau vài tháng rận càng ngày càng đông nên đã tìm đường đi đây tạm biệt nhé