Hệ thống giáo dục IMAP (366)

Sản phẩm 301-500
Ha Noi

Miss Lá (Ceo)  

Nhiều bạn cứ so sánh với công nhân khu công nghiệp được thưởng 1-2 tháng lương này nọ mình thấy không đúng cho năm.Công nhân người ta làm ngày làm đêm thì cuối năm có phần thưởng là rất xứng đáng .còn các bạn giáo viên ở đây làm thì ít mà ngoáy đít với buôn chuyện thì nhiều còn đòi có thưởng tết á , các bạn nằm mơ à , cái gì nó cũng phải xứng đáng với công sức bỏ ra chứ .Hay các bạn cậy có tí học thức mà nghĩ mình là trung tâm vũ trụ , tôi phải cung phụng các bạn , các bạn đừng có nằm mơ nữa.