Hệ thống giáo dục IMAP (366)

Sản phẩm 301-500
Ha Noi

Another Teacher  

Tiền thưởng tết tình hình chung Gvien nhận 500k - 1tr như ở dưới đã nói. Tiền thưởng cao thì kèm theo số điều kiện mà hầu như không ai đạt được. Điều tồi tệ hơn và bần hơn là lương tháng 1 cũng không trả trước tết. Không phải các chị nói là giáo viên là cốt lõi của công ty sao, hứa hẹn sau hồi covid rồi đâu lại vào đó. Qua tết kiếm chỗ khác là vừa.