Hệ thống giáo dục IMAP (366)

Sản phẩm 301-500
Ha Noi

Ẩn danh (Nhân viên quèn.)  

Thời gian làm cái báo cáo của công ty mất hết thời gian làm việc khác, toàn báo cáo thừa thãi, nhiều form biểu vớ vẩn bắt phải điền, hết mẹ hơi rồi cuối cùng chả giải quyết được vấn đề gì cả. Ngán ngẩm vlin, tìm được việc khác thì bye luôn chỗ này.